NIE dla komercjalizacji uczelni!

Kwiecień 22, 2009

Przyłącz się do nas!

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 5:35 pm

Jeśli miałaś lub miałeś okazję zobaczyć nas w Miasteczkach Edukacji Krytycznej, przeczytać nasze ulotki, bądź po prostu poczytać o nas w internecie i chcesz współtworzyć kolejne akcje przyłącz się do naszego ruchu. Jesteśmy organizacją sieciową, pozbawioną hierarchii i opierającą się wyłącznie na zaangażowaniu członków. Wierzymy, że to jest największą siłą.  Będziemy kontynuować akcję, aż do realizacji naszych postulatów, bowiem dobra edukacja to lepsze społeczeństwo.

napisz: edukacjaemancypacyjna@o2.p

Walka trwa!

Już wkrótce relacje z naszych ostatnich akcji.

Reklamy

List do pracowników uczelni rozsyłany w ramach akcji

Filed under: Tydzień Akcji "Odzyskaj swoją edukację" — Talib feminista @ 5:26 pm

Wrocław, 21 kwietnia 2009r.

Szanowni Państwo,

Pracownice i Pracownicy uczelni

20 kwietnia rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Akcji „Odzyskaj swoją edukację!” i z tej okazji, my – studentki i studenci  chcemy zaprosić Państwa do otwartej debaty o systemie szkolnictwa wyższego jaki przyszło nam współtworzyć. Wierzymy, że naszą i Państwa troską jest przywrócenie uczelniom w Polsce roli zgodnej z wielowiekową tradycją uniwersytetów, odpowiadającej społecznemu zaufaniu, jakim nasi współobywatele obdarzają naukowców. Wierzymy, że wszystkim nam zależy na tym, by Uniwersytet nie był fabryką dyplomów, lecz silną społecznością, którą integruje otwarta i równa debata. Dla nas wszystkich ważne jest by Uniwersytet niezależny był od nacisków świata polityki i biznesu oraz by był miejscem, w którym prowadzone są badania, dyskusje i rozwijane teorie, niezależnie od ich rynkowej użyteczności czy politycznej poprawności. Musimy zatem ciągle przypominać, że Uniwersytet nie jest instytucją, której przeznaczeniem jest walka o przetrwanie na rynku kursów zawodowych, a naukowiec nie może być człowiekiem wciąż poszukującym sposobu na sprzedanie swoich umiejętności. Haniebny jest poziom nakładów na naukę w Polsce oraz czynienie z instytucji, na których spoczywa cywilizacyjna misja zakonów żebraczych u progów wielkiego biznesu lub nastawionych po prostu na rentowność fabryk dyplomów. Dzisiejszemu światu potrzebna jest społeczność uniwersytecka dążąca do rozwoju wiedzy o świecie i wiedzę tę jak najszerzej propagująca. Jeśli państwo ma służyć społeczeństwu to jego obowiązkiem jest finansowanie nauki w taki sposób, by nie tylko rozwijana była wiedza, ale także by równocześnie powstawały techniczne możliwości pozwalające czerpać ze skarbnicy owej wiedzy każdemu, najmniej zamożnemu nawet członkowi społeczeństwa. Pamiętajmy bowiem, że wiedza, którą naukowcy wciąż rozwijają i wzbogacają w badaniach i dyskusjach potrzebna jest w pierwszej kolejności tym, którzy ze społeczeństwa są najbardziej wykluczeni.

Zwarzywszy na to, że zarówno Państwo jak i my, studentki i studenci tworzymy wspólnotę, której celem jest dobro uczelni, zachęcamy Państwa do zabrania głosu w ramach odbywających się właśnie akcji, a także do ustosunkowania się do naszych postulatów, które brzmią następująco:

1. Radykalne zwiększenie państwowych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.

2. Zapewnienie pracownikom dydaktycznym oraz prowadzącym badania, a także bibliotekarzom i pracownikom technicznym godziwych i stabilnych warunków płacy i pracy, co przyciągnie na te stanowiska najlepszych specjalistów, pozwoli im na rozwój, a także pomoże ograniczyć plagę wieloetatowości.

3. Stworzenie takiego systemu wynagrodzeń i organizacji pracy dla kadry akademickiej, który pozwoli wszystkim prowadzącym zajęcia być dobrymi dydaktykami, co jak powszechnie wiadomo jest współcześnie niemożliwe bez utrzymywania kontaktów z międzynarodowym światem akademickim i bez prowadzenia badań.

4. Zatrudnianie doktorantów na umowy o pracę, na godziwych warunkach płacowych i z takim stopniem samodzielności, który odpowiada ich wysokim kwalifikacjom.

5. Budowa lokali mieszkaniowych dla asystentów.

6. Zwiększenie nakładów na informację naukową, dostęp do badań i publikacji obcojęzycznych, rozwój i poszerzenie kadry wysokokwalifikowanych bibliotekarzy i informatyków.

7. Budowa licznych i tanich akademików o wysokim standardzie. Gdy akademik nie będzie kojarzył się z brudem i hałasem studenci na pewno zechcą w nim zamieszkać. Powyższe, w połączeniu z wprowadzeniem talonów obiadowych i dofinansowaniem konkretnych usług dla mniej zamożnych studentów jest rozsądną alternatywą dla uprawianego obecnie na Uniwersytecie rozdawnictwa publicznych pieniędzy mylnie nazywanego „stypendiami socjalnymi”.

8. Zniesienie odpłatności za studia niestacjonarne. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której Uniwersytet dla reperowania swojego budżetu ucieka się do masowej produkcji odpłatnych dyplomów – tym bardziej, że na wielu wydziałach sprowadza się to do modelu, w którym pochodzący często z uboższych i słabiej wykształconych rodzin studenci niestacjonarni finansują bardziej elitarną edukację studentom z wyższych sfer.

9. Edukacja bez żadnych dodatkowych ukrytych opłat (płatne lektoraty języków obcych, wychowanie fizyczne, opłaty za legitymacje, dyplomy różnych stopni).

10. Zwiększenie nacisku na władze państwowe w sprawie przywrócenia 50% zniżki na wszystkie środki transportu publicznego.

11. Układanie planu studiów pod kątem ogólnego rozwoju studentów i studentek, tak by dać im możliwość stania się pełnoprawnymi i świadomymi uczestnikami debat publicznych i politycznych, a także życia społecznego w ogólności. Szkolnictwo wyższe musi stanowić uzupełnienie kulejącego szkolnictwa średniego.

12. Rezygnacja z pseudozawodowych kursów w trakcie studiów, które jeżeli nie ma się kadr i środków do ich prowadzenia są tylko marnowaniem cennych godzin dydaktycznych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie. Wierzymy, że wyróżnikiem braci akademickiej jest umiejętność otwartej i równej dyskusji, a także odwaga cywilna w głoszeniu własnych poglądów. Zapraszamy Państwa do Miasteczek Edukacji Krytycznej, które przez jeden dzień, 22 kwietnia w godzinach 11-16 będą służyły za pole dyskusji, w której każdy, niezależnie od stanowiska w systemie edukacji, będzie mógł zabrać głos. Jedno miasteczko powstanie na Rynku u zbiegu ulic Wita Stwosza i Kuźniczej, drugie zaś na terenie kampusu Wydziału Nauk Społecznych (ul. Koszarowa 3).
Na 13 maja planowany jest panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości pod tytułem „Ostoja demokracji, ścieżka awansu, czy pole konfliktu? – Uniwersytet w dobie komercjalizacji”, o którego szczegółach postaramy się państwa wkrótce poinformować. Zdajemy sobie również sprawę, że Państwo dysponując autorytetem pracownika Uniwersytetu mogą indywidualnym działaniem przysłużyć się sprawie przywrócenia edukacji na poziomie wyższym jej właściwego znaczenia. Jeśli zechcą Państwo podjąć takie działania, powinni Państwo wiedzieć, że mają pełne poparcie naszego ruchu studenckiego.

Z poważaniem,

Studentki i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego,

uczestnicy międzynarodowego ruchu studenckiego

na rzecz edukacji emancypacyjnej.

Blog na WordPress.com.