NIE dla komercjalizacji uczelni!

Lipiec 10, 2009

O studentach na g8

Filed under: Współpraca z innymi aktywistami — Talib feminista @ 3:19 pm

Ponad 80 osób z Uniwersytetu Sapienza zajęło opustoszały od 10 lat budynek mieszkalny w Pigneto, w Rzymie, w ramach jednej z akcji bezpośrednich przeciw G8. Juro studenci chą zaprosić tam przedstawicieli władz uniwersyteckich i miejskich i poinformować ich o zamiarze pozostania w budynku. Okupujący chcą przekształcić to miejsce w dom dla ok. 20 osób, w związku z tym, że czynsze w Rzymie są nieproporcjonalnie wysokie do wysokości wsparcia finansowego, jakie mogą otrzymać studenci, a mniej niż 4% ze 180 tys. studiujących na La Sapienza przysługuje zasiłek mieszkaniowy przyznawany przez uczelnię.

Okupujący domagają się podstawowych dochodów, miejsca do mieszkania i opieki socjalnej dla wszystkich, w tym studentów i protestują przeciw ciągłemu zmniejszaniu rządowego dofinansowania dla uczelni. Podkreślają również hipokryzję przywódców państw G8, którzy chcą regulować i wspierać światowy rozwój gospodarczy, w czasie gdy u siebie nie potrafią zapewnić podstawowych standardów polityki socjalnej i zabezpieczyć mieszkańców, a nie tylko banki i korporacje, przed skutkami kryzysu finansowego.

To jedna wielu akcji w ramach kampanii przeciw G8. Dziś odbyło się szereg pikiet i demonstracji solidarnościowych z zatrzymanymi

Źródło: http://indymedia.org.uk | tłum.: http://pl.indymedia.org

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.