NIE dla komercjalizacji uczelni!

27 stycznia, 2010

Wrocław protest doktorantek i doktorantów

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 8:36 pm

27 stycznia o 9:45, a więc pół godziny przed rozpoczęciem Senatu UWr na placu Uniwersyteckim pod Gmachem Głównym uczelni rozpoczęła się pikieta doktorantów i doktorantek dotycząca złych warunków materialnych w jakich żyją. Mimo siarczystego mrozu (we Wrocławiu rano było około -15 stopni)w szczytowym momencie frekwencja wynosiła ponad 40 osób, uczestników i uczestniczek doktoratów z różnych wydziałów uczelni. Akcja przebiegała bardzo spokojnie. Rozdawano odezwę protestujących. Pod stojącym na placu pomnikiem nagiego szermierza zapalono znicze. Pikieta cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady samorządu doktoranckiego po około 40 minutach udali się na Senat. Władze uczelni uważają, że „nie mogą nic zrobić gdyż uniwersytet rozdziela jedynie środki z ministerstwa”, a jako źródło pieniędzy na życie dla osób na doktoracie wskazują „granty europejskie, ministerialne, i tzw. promotorskie”. Jest to nowa taktyka zbywania protestujących biorąc pod uwagę, że dotychczas dziekani odsyłali doktorantów i doktorantki do rektora, a rektor do dziekanów.

21 stycznia, 2010

Pogrzeb młodego naukowca

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 10:45 pm

Dnia 27 stycznia podczas trwania Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się symboliczny pogrzeb młodego naukowca.

Doktoranci i doktorantki na UWr otrzymują za swoją pracę na rzecz uczelni od 7 lat niezmienioną stawkę stypendiów, która jest jednocześnie o 6 złotych wyższa od najniższej dopuszczanej przez Ustawę o Szkolnictwie Wyższym (1050zł). Na wydziałach humanistycznych wiele osób w ogóle nie otrzymuje pieniędzy od Uniwersytetu. Tymczasem rosnące koszty życia wpędzają dużą część z nich w ubóstwo. Starania o polepszenie bytu materialnego doktorantek i doktorantów trwają już blisko dwa lata, wobec braku możliwości porozumienia z władzami podjęto decyzję o prowadzeniu zaostrzającego się protestu, nie wykluczając możliwości strajku.

Przynieś ze sobą znicz i zapal go pod pomnikiem nagiego szermierza na placu Uniwersyteckim. Akcja potrwa od 9:45 do 11:00.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.