NIE dla komercjalizacji uczelni!

Styczeń 21, 2010

Pogrzeb młodego naukowca

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 10:45 pm

Dnia 27 stycznia podczas trwania Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się symboliczny pogrzeb młodego naukowca.

Doktoranci i doktorantki na UWr otrzymują za swoją pracę na rzecz uczelni od 7 lat niezmienioną stawkę stypendiów, która jest jednocześnie o 6 złotych wyższa od najniższej dopuszczanej przez Ustawę o Szkolnictwie Wyższym (1050zł). Na wydziałach humanistycznych wiele osób w ogóle nie otrzymuje pieniędzy od Uniwersytetu. Tymczasem rosnące koszty życia wpędzają dużą część z nich w ubóstwo. Starania o polepszenie bytu materialnego doktorantek i doktorantów trwają już blisko dwa lata, wobec braku możliwości porozumienia z władzami podjęto decyzję o prowadzeniu zaostrzającego się protestu, nie wykluczając możliwości strajku.

Przynieś ze sobą znicz i zapal go pod pomnikiem nagiego szermierza na placu Uniwersyteckim. Akcja potrwa od 9:45 do 11:00.

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.