NIE dla komercjalizacji uczelni!

Czerwiec 19, 2009

Nieposłuszni studenci w Niemczech

Filed under: Strajki 15-19 czerwca — Talib feminista @ 10:05 am

Wczoraj w Berlinie, Hamburgu, Freiburgu, Frankfurcie, Kolonii, Marburgu, Bielefeld, Monachium i Dreźnie odbyły się „napady” na banki, dokonane przez studentów w proteście przeciwko dofinansowaniu tych instytucji z pieniędzy państwa, wobec płatnych studiów i wielu innych usług publicznych.

Za Centrum Informacji Anarchistycznej:

Wczoraj w Berlinie demonstranci „uzbrojeni” w banany i pistolety na wodę spotkali się przed siedzibą Hypo Real Estate, jednego z banków, który dostał największe dofinansowanie od rządu (100 mld euro). Protestujący natrafili na kordon policji, który zagrodził wejście do banku, w którym odegrać się miało symboliczne wypłacanie pieniędzy na opłaty semestralne przez studentów. Więc studenci ruszyło w kierunku Kurfürstendamm. Tam filia Deutsche Bank została opanowana przez studentów. Po tym, jak około 50 aktywistów znalazło się w środku, by przedstawić dyrekcji banku symboliczny „pakiet ratujący szkolnictwo w Niemczech”, policja zablokowała wejście do siedziby Deutsche Bank i otoczyła pozostałych strajkujących. Pracownicy banku złożyli doniesienie o przestępstwie, co spotkało się z oburzeniem strajkujących.

Kiedy okazało się, iż jedną z zatrzymanych osób jest 13-letni chłopiec, strajkujący stanowczo domagali się jego wypuszczenia. Roszczenie to zostało po kilkudziesięciu minutach spełnione. Protestujący domagali się również wypuszczenia pozostałych osób bez stawiania im jakichkolwiek zarzutów. Policja usunęła studentów siłą.

Kolejna grupa aktywistów okupowała Kommerzbank przy ul. Nürnberger.

Jako, że Barbara Kudrycka może chcieć przegłosować swoje pomysły w wakacje, my też musimy mieć pewne rzeczy od razu przećwiczone, na wypadek konieczności szybkiego powrotu zza granicy i organizowania akcji w pośpiechu. Szukamy właśnie dobrego miejsca na warsztaty z budowania barykad, które odbędą się w ramach Dnia Kultury Greckiej.

Reklamy

Czerwiec 17, 2009

250 tysięcy protestujących na ulicach

Filed under: Strajki 15-19 czerwca — Talib feminista @ 6:18 pm

Demonstracje odbyły się dziś w 90 miastach na terenie całych Niemiec. Wzięło w nich udział w sumie około 250 tysięcy osób, głównie uczniów i studentów. Nadal trwa okupacja wielu budynków uczelni w całym kraju.

Na jutro aktywiści wzywają do dnia obywatelskiego nieposłuszeństwa, wszystko to dalszy ciąg nie milknących od 2005 roku w Niemczech protestów przeciwko opłatom za studia. Protestujący żądają edukacji wolnej od opłat, nacisków państwa i biznesu i studenckiej samorządności na uczelniach. Akcje potrwają do końca tygodnia kiedy wypada 10 rocznica uchwalenia Deklaracji Bolońskiej.

Już jutro film „Lato oporu” opowiadający o studenckim ruchu w Niemczech zostanie wyświetlony w Gdańsku. Aktywiści z Polski solidaryzują się z niemieckimi protestami, wkrótce odbędą się dalsze akcje. Tematyce edukacyjnej poświęcona będzie dzisiejsza Altergodzina

Czerwiec 15, 2009

Zaczęły się strajki w Niemczech!

Filed under: Strajki 15-19 czerwca — Talib feminista @ 12:51 pm

Jak piszą organizatorzy akcji kilkanaście gmachów uniwersyteckich zostało zajętych w całej Republice Federalnej. Na pewno trwają okupacje w Berlinie i Heidelbergu, a w Bochum niektóre budynki uczelni zostały zablokowane. W wielu miejscach rozbito miasteczka namiotowe na kampusach aby dyskutować o edukacji, dziś również ma odbyć się manifestacja w Dusseldorfie. Na środę zapowiadane są manifestacje w ponad 100 miastach, a czwartek ma być dniem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Wszystko to dopiero przygotowanie, przed 10 rocznicą uchwalenia Deklaracji Bolońskiej, która wypada w dniu 19 czerwca.

Już dziś we wrocławskim Falansterze na św. Antoniego 23 pokaz filmu z niemieckich akcji w 2006 roku i dyskusja o tym co zrobić z pomysłami Barbary Kudryckiej! To także nasza walka!

Czerwiec 10, 2009

Pokaz filmu „Lato oporu”

Filed under: Strajki 15-19 czerwca,Zapowiedzi — Talib feminista @ 11:27 am

Dnia 15 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19:00 we wrocławskim Falansterze (ul. św. Antoniego 23) odbędzie się pokaz filmu „Lato oporu”.

Termin projekcji nie jest przypadkowy. Kilkanaście godzin wcześniej w Niemczech rozpocznie się strajk uczniów i studentów. Chcemy podzielić się z Wami najnowszymi informacjami z protestów, pokazać film, który opowiada o akcjach studentów w Niemczech w 2006 roku (wprowadzono tam wówczas opłaty za studia) i zastanowić się jakie są warunki do działań na rzecz bezpłatnej edukacji u nas. Faktem niezaprzeczalnym jest, że większość studentów w Polsce PŁACI ZA STUDIA.

Niemiecki strajki potrwają do 19 czerwca, czyli do 10 rocznicy uchwalenia Deklaracji Bolońskiej, która stała się pretekstem do komercjalizacji edukacji w wielu krajach. Zachęcamy do własnych akcji na ten dzień. Po projekcji porozmawiamy o tym jak jeszcze można przyłączyć się do międzynarodowego ruchu protestu.

Maj 31, 2009

Pełna lista żądań naszych kolegów i koleżanek z Niemiec

Filed under: Strajki 15-19 czerwca,Zapowiedzi — Talib feminista @ 10:05 pm

Tłumaczenie z niemieckiego wspólnymi siłami, wybaczcie nie mam w tej chwili czasu poprawić polskich znaków.

Przypomnę jeszcze, że nasze postulaty powędrowały na biurko rektora UWr 2 tygodnie temu. Czekamy na odpowiedź Magnificencjo!

System oswiaty podlega na calym swiecie przemianom. Ideal humanistycznego wykrzalcenia, które umozliwia krytyczná refleksjé i jest skierowane na cele spoleczne, zostaje ponownie odrzucony. Zamiast tego oswiata zostaje dopasowana do potrzeb rynku i staje sié coraz bardziej towarem rynkowym.

Globalne traktaty GATS a w Europie Proces Bolonski sá rdzeniem tych reform. Jednak na calym swiecie budzi sié sprzeciw. W ramach tego sprzeciwu od 15. do 19. czerwca odbédzie sié w calych Niemczech strajk edukacyjny.

Nasze zádania:

Uspolecznienie szkol wyzszych:

* zwiekszenie ilosci miejsc na studiach!

* zniesienie oplat za studia. Prawne zagwarantowanie bezplatnej oswiaty!

* gwarancja finansowej niezaleznosci dla studentów – bez kredytów!

* likwidacja wszelkiej dysryminacji, równiez instytucjonalnej, wobec stundentów obcokrajowców!

Odstápienie od dotychczasowego dwustopniowego podzialu studiów

* rezygnacja z uznania stopnia licencjatu jako regulé
* skonczyc ze sztywnym uregulowaniem czasu studów i niekonczoncymi sié sprawdzianami!
* umozliwic indywidualny tok studów
* umozliwic autentyczná mobilnosc studentów miédzy szkolami wyzszymi

Demokratyzacja systemu oswiaty

* likwidacja ekonomicznych uzaleznien w oswiacie
* Wspóldecydowanie wszystkich uczestników o systemie krztalcenia, m.i. Przez 25-procentowy parytet studentów we wstystkich gremiach szkól wyzszych

Poprawa warunków uczenia sié i nauczania

* wprowadzenie w zycie wolnych alternatywnych koncepcji krztalcenia!
* likwidacja krytycznych warunków pracy w osiwacie
* zwiékszenie iolosci nauczycieli zgodnie z zasadami pedagogiki! Dlatego nalezy w nastépnych trzech latach stworzyc: 8.000 miejsc profesorskich. 4.000 dla sredniego personelu oraz 10.000 miejsc podstawowych nowych miejsc pracy!
* wspieranie wszystkich studentów zamiast ograniczania sié do elitarnego szkolenia niewielkiej grupy!
* láczenie badan naukowych z dydaktyká

Te zádania sá przez wielu ludzi popierane, poniewaz zblizajá nas do realizaci dostépu do edukacji jako prawo czlowieka. Dla prawdziwej demokracji nasze zádania otwartego dostépu do krztalcenia, finansowanego ze srodków publicznych i wpelni równoprawnego dla wszystkich systemu oswiaty. sá niezbédne.
Tymczysem poprzez urynkowienie system krztalcenia zmierza w innym kierunku: szkoly wyzsze sá w coraz wiékszym stopniu uzaleznione od gospodarki, ich funkcjonowanie w spoleczenstwie sié zmienilo.
To nie jest zaden przypadek!
Krzalcienie zostalo podporzádkowane prawom
rynku; konkurencja produkuje nierównosc spoleczná. Aby nacze zádania urzeczywistnic, nezbédna jest zmiana w spoleczenstwie.

Maj 27, 2009

Potwierdza się ogromna skala strajków edukacyjnych

Filed under: Strajki 15-19 czerwca — Talib feminista @ 11:31 pm

Publikuje za CIA

Solidarni ze wszystkimi, którzy walczą o bezpłatną i wyzwoloną edukację dla wszystkich

Witajcie uczniowie, studenci, związkowcy, nauczyciele, rodzice i Wy wszyscy walczący o wyzwoloną i bezpłatną edukację na całym świecie!!

Jesteśmy z ponad 60 niemieckich miast. Jesteśmy świadkami naszych obecnych i nadchodzących protestów jako części globalnych starć. Dyskutujemy nad obecną strukturą i restrukturyzacją systemu edukacji, nad płatnym szkolnictwem tutaj oraz na całym świecie. Walczymy o bezpłatną i niezależną od państwa i biznesu edukację publiczną dla wszystkich oraz o społeczeństwo, które mogłoby stworzyć taki system edukacyjny.

Obecnie przygotowujemy tydzień protestów w ponad 60 miastach w Niemczech, od 15 czerwca do 19 czerwca. Protest składać się będzie z alternatywnych warsztatów (16/06), seminariów (17/06), demonstracji, akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa (18.06) jak również protestów przeciw procesowi bolońskiemu (Berlin 19/06). Wszystkie akcje są organizowane i koordynowane przez lokalne stowarzyszenia i organizacje, włączając te składające się z uczniów i studentów, związków, rodziców, nauczycieli i innych.

Solidaryzujemy się z waszymi działaniami w szkołach, uniwersytetach, miejscach pracy na całym świecie. Potrzebujemy też waszego wsparcia.

Proszę przesyłajcie krótkie wiadomości poparcia przed 17 czerwca na adres united.for.education@gmail.com

Tylko zjednoczeni możemy wygrać walkę o tak solidarny świat.
Bundesweites BildungsstreikbĂźndnis („German federal protest co-ordination assembly”)
Hamburg, May 23rd 2009

Jak już pisaliśmy protesty w dniach bezpośrednio poprzedzających 10 rocznicę uchwalenia Deklaracji Bolońskiej (przypada ona na 18-19 czerwca) odbędą się w kilu innych krajach w Europie. My także planujemy akcje na własnym podwórku, czyli we Wrocławiu. Zachęcamy wszystkich – działacie lokalnie!

Maj 25, 2009

Międzynarodowy ruch oporu

Filed under: Strajki 15-19 czerwca — Talib feminista @ 10:20 pm

Wielkimi krokami zbliża się 10 rocznica uchwalenia Deklaracji Bolońskiej (18-19 czerwca). Ten ogólnikowy dokument zawiera ledwie kilka niepokojących zdań, które łatwo przeoczyć nie znając całego legislacyjnego kontekstu i politycznej nowomowy. To zresztą dzięki Deklaracj Bolońskiej możemy jeździć na popularne stypednia Socrates Erasmus. Jednak ten sam dokument wielokrotnie już okazywał się koniem trojańskim rozwiązań rynkowych w edukacji i tarczą dla bardzo brutalnych reform wprowadzanych przez rządy państw Unii.

Nasi koledzy i koleżanki w Niemczech żegnać będą dekadę Deklaracji Bolońskiej tygodniowym strajkiem. Ale okazuje się, że kolejne grupy chcą przyłączyć się do protestów. Słyszeliśmy już o grupach w Belgii, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Czyżby szykowała się  fala protestów spontanicznych i lokalnych, ale zlewających się w jeden międzynarodowy i skomunikowany ruch? Na wypadek takiej ewentualności nie chcemy być czarnym punktem na mapie aktywizmu i dopuścić do tego by Wrocław był miejscem bez debaty nad przyszłością edukacji w dniu tak ważnej rocznicy.   Już od początku czerwca zamierzamy przygotować grunt do tej dyskusji. Planujemy pokazy filmów, pikiety, akcje plakatowe, być może happeningi uliczne.

Chcemy edukacji bezpłatnej, uczelni, która nie jest masową fabryką dyplomów i uwolnienia programu nauczania od dyktatu wyimagniowanych potrzeb rynku, który prowadzi tylko do obniżania poziomu kształcenia i marnowania godzin dydaktycznych.

Zapraszamy was również do współdziałania z nami i\lub organizacji własnych imprez w waszych wsiach i miastach.

Więcej o Procesie Bolońskim można poczytać np. tutaj na stronach zaprzyjaźnionego pisma Recykling Idei.

Maj 19, 2009

Niemieccy aktywiści wzywają do strajku edukacyjnego

Filed under: Strajki 15-19 czerwca — Talib feminista @ 9:10 pm

Jeszcze w tym tygodniu spotkamy się by ustalić jak ich wesprzeć. Poniżej publikujemy treść ich wezwania:

Kondycja systemu edukacji jest już nie do zniesienia. Na całym świecie restrukturyzacja wszystkich sfer życia nie jest zorientowana na dobro publiczne, ale brutalnie podporządkowana prawom rynku. Od kilku lat również edukacja jest obiektem tych reform, opłaty semestralne i prywatyzacja uderzają w nas wszystkich. Kryzys ekonomiczny pokazuje w sposób oczywisty, że efekty decyzji podporządkowanych rynkowej konkurencji są katastrofalne. Ludzie protestują przeciwko nim w wielu krajach: Meksyku, Hiszpanii, Włoszech, Francji i Grecji. Strajk edukacyjny w 2009 roku musi być widziany w jednym rzędzie z tymi protestami. Protesty  przeciwko czesnym i cięciom w systemach pomocy socjalnej, odbywające się w ciągu ostatnich lat miały mały wpływ na osoby, które dzierżą władze w polityce, ekonomii i mediach. Dlatego my dziś wzywamy do walki o nasze demokratyczne prawa w formie strajku federalnego. Zróżnicowane akcje, jak blokady, manifestacje i okupacje będą jego częściami.  W czasie federalnego tygodnia akcji (15-19 czerwca 2009) demonstrować będziemy wraz z uczniami na całym federalnym terytorium. Szukamy sojuszy z wieloma grupami społecznymi – jak związki zawodowe i ruchy społeczne, które wprost zapraszamy, by protestowały z nami. Jesteśmy konfrontowani z tą samą polityką w wielu miejscach: na uniwersytetach, w szkołach, w fabrykach. Strajk edukacyjny ma na celu zachęcenie do dyskusji o przyszłości systemu edukacji. Co więcej możliwości postępowej i wyzwalającej edukacji powinny być zilustrowane przykładami i wprowadzone w życie. Sprzeciwiamy się wpływom znaczących polityków i biznesu w sektorze edukacji przedstawiając naszą alternatywę:

– samostanowienie o nauce i życiu zamiast sztywnych ram czasowych i nacisku na rywalizację.

– wolny dostęp do edukacji i całkowite zniesieni opłat za studia.

– publiczne finansowanie edukacji, bez nacisku biznesu na treść nauczania, strukturę studiów i decyzje personalne.

– demokratyzacja i wzmocnienie samo- i współ- rządzonych ciał we wszystkich instytucjach edukacyjnych.

My, grupa projektowa Strajku Edukacyjnego 2009, wzywamy do stworzenia regionalnych i lokalnych grup. Zaangażuj się w nasz ogólnofederalny projekt: inny system edukacyjny jest możliwy  i natychmiast potrzebny!

Grupa projektowa Strajku Edukacyjnego 2009

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.