NIE dla komercjalizacji uczelni!

Maj 31, 2009

Pełna lista żądań naszych kolegów i koleżanek z Niemiec

Filed under: Strajki 15-19 czerwca,Zapowiedzi — Talib feminista @ 10:05 pm

Tłumaczenie z niemieckiego wspólnymi siłami, wybaczcie nie mam w tej chwili czasu poprawić polskich znaków.

Przypomnę jeszcze, że nasze postulaty powędrowały na biurko rektora UWr 2 tygodnie temu. Czekamy na odpowiedź Magnificencjo!

System oswiaty podlega na calym swiecie przemianom. Ideal humanistycznego wykrzalcenia, które umozliwia krytyczná refleksjé i jest skierowane na cele spoleczne, zostaje ponownie odrzucony. Zamiast tego oswiata zostaje dopasowana do potrzeb rynku i staje sié coraz bardziej towarem rynkowym.

Globalne traktaty GATS a w Europie Proces Bolonski sá rdzeniem tych reform. Jednak na calym swiecie budzi sié sprzeciw. W ramach tego sprzeciwu od 15. do 19. czerwca odbédzie sié w calych Niemczech strajk edukacyjny.

Nasze zádania:

Uspolecznienie szkol wyzszych:

* zwiekszenie ilosci miejsc na studiach!

* zniesienie oplat za studia. Prawne zagwarantowanie bezplatnej oswiaty!

* gwarancja finansowej niezaleznosci dla studentów – bez kredytów!

* likwidacja wszelkiej dysryminacji, równiez instytucjonalnej, wobec stundentów obcokrajowców!

Odstápienie od dotychczasowego dwustopniowego podzialu studiów

* rezygnacja z uznania stopnia licencjatu jako regulé
* skonczyc ze sztywnym uregulowaniem czasu studów i niekonczoncymi sié sprawdzianami!
* umozliwic indywidualny tok studów
* umozliwic autentyczná mobilnosc studentów miédzy szkolami wyzszymi

Demokratyzacja systemu oswiaty

* likwidacja ekonomicznych uzaleznien w oswiacie
* Wspóldecydowanie wszystkich uczestników o systemie krztalcenia, m.i. Przez 25-procentowy parytet studentów we wstystkich gremiach szkól wyzszych

Poprawa warunków uczenia sié i nauczania

* wprowadzenie w zycie wolnych alternatywnych koncepcji krztalcenia!
* likwidacja krytycznych warunków pracy w osiwacie
* zwiékszenie iolosci nauczycieli zgodnie z zasadami pedagogiki! Dlatego nalezy w nastépnych trzech latach stworzyc: 8.000 miejsc profesorskich. 4.000 dla sredniego personelu oraz 10.000 miejsc podstawowych nowych miejsc pracy!
* wspieranie wszystkich studentów zamiast ograniczania sié do elitarnego szkolenia niewielkiej grupy!
* láczenie badan naukowych z dydaktyká

Te zádania sá przez wielu ludzi popierane, poniewaz zblizajá nas do realizaci dostépu do edukacji jako prawo czlowieka. Dla prawdziwej demokracji nasze zádania otwartego dostépu do krztalcenia, finansowanego ze srodków publicznych i wpelni równoprawnego dla wszystkich systemu oswiaty. sá niezbédne.
Tymczysem poprzez urynkowienie system krztalcenia zmierza w innym kierunku: szkoly wyzsze sá w coraz wiékszym stopniu uzaleznione od gospodarki, ich funkcjonowanie w spoleczenstwie sié zmienilo.
To nie jest zaden przypadek!
Krzalcienie zostalo podporzádkowane prawom
rynku; konkurencja produkuje nierównosc spoleczná. Aby nacze zádania urzeczywistnic, nezbédna jest zmiana w spoleczenstwie.

Reklamy

Kwiecień 29, 2009

Panel dyskusyjny o roli Uniwersytetu

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 2:05 pm

uniw_drz111

Ścieżka emancypacji, przestrzeń wolności, mechanizm wykluczenia? Uniwersytet w dobie komercjalizacji

z zaproszonymi gośćmi

prof. Adam Chmielewski
prof. Dorota Głowacka
prof. Leszek Koczanowicz
prof. Wojciech Kunicki
dr hab. Piotr Żuk

13 maja (środa) o 16:00
Budynek Instytutów  Historii Sztuki, Muzykologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 36, sala 208

Kwiecień 22, 2009

Przyłącz się do nas!

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 5:35 pm

Jeśli miałaś lub miałeś okazję zobaczyć nas w Miasteczkach Edukacji Krytycznej, przeczytać nasze ulotki, bądź po prostu poczytać o nas w internecie i chcesz współtworzyć kolejne akcje przyłącz się do naszego ruchu. Jesteśmy organizacją sieciową, pozbawioną hierarchii i opierającą się wyłącznie na zaangażowaniu członków. Wierzymy, że to jest największą siłą.  Będziemy kontynuować akcję, aż do realizacji naszych postulatów, bowiem dobra edukacja to lepsze społeczeństwo.

napisz: edukacjaemancypacyjna@o2.p

Walka trwa!

Już wkrótce relacje z naszych ostatnich akcji.

« Poprzednia strona

Blog na WordPress.com.